Dekani

Dekani (tal. Villa Decani), zatvoreno, zbijeno i urbanizirano naselje na desnoj obali rijeke Rižane u općini Kopar (45°33′N; 13°48,8′E; 62 m nadmorske visine); 1409 st. (2002). Leži na blagoj padini podnožja uzvisina Kaštelir (214 m, prapovijesna gradina) i Goli hrib (217 m).