Mandić, Oleg

Mandić, Oleg, sociolog, pravnopovijesni znanstvenik, sveučilišni profesor (Trst, 14.XI.1906. - Opatija, 20.V.1979.). Rodio se u uglednoj istarskoj obitelji - njegov prastric Matko Mandić bio je urednik Naše sloge te narodni zastupnik u Istarskom saboru i bečkom parlamentu, Olegov otac Ante istaknuti odvjetnik i član Jugoslavenskog odbora, ZAVNOH-a i AVNOJ-a.