Brest

Brest, naselje kraj Buzeta (45°27′N; 14°00′E); 48st. (2001), općina Lanišće. Nalazi se na rubu zaravni u kršu, podno Žbevnice, na 693m nadm. vis., nedaleko od hrvatsko-slov. granice. Kroz Brest prolazi regionalna cesta Buzet–Vodice. Stanovnici se bave poljodjelstvom, a u prošlosti je važno bilo stočarstvo i mljekarstvo te proizvodnja drvenog ugljena (krbunice).