Sočerga

Sočerga, naselje na krajnjem jugoistočnom dijelu Koparskih brda (45°28′N; 13°54′E; 300 m nadmorske visine); 64 st. (2002.), smješteno kraj ceste Kopar-Buzet, općina Kopar. Čine ju dvije skupine kuća smještenih na prijevoju između Sočerske udoline na sjeveru i gornjeg toka Bračanskog potoka na jugu.