Ivanovci

Ivanovci (hospitalci, malteški vitezovi; lat. Ordo militiae Sancti Joannis Baptistae hospitalis Hierosolymitani; Red vojske sv. Ivana Krstitelja jeruzalemskoga hospitala ili Ordo fratrum hospitaliorum Hierosolymitanorum: Red braće jeruzalemskih hospitalaca), katolički viteški red koji su osnovali križari u Jeruzalemu 1070. ili 1099. sa svrhom da poslužuju bolesnike i hodočasnike, a potom i da brane sveta mjesta u Palestini.