Jakić, Antun

Jakić, Antun, novinski izdavač (Podgora, 3.VI.1860 - ?). Klasičnu gimnaziju završio je 1880. u Splitu, a nakon studija bogoslovije 1884. zaređen te 1885. poslan na službu u Pulu. Ondje je 1888. bio tužen zbog klevete u tisku, nakon čega je odbio poziv Splitske nadbiskupije da se vrati, te je, suspendiran, napustio svećeništvo.