Ičići

Ičići, naselje na zapadnoj obali Riječkoga zaljeva (45°18′N; 14°18′E; 2 m nadm. vis.); 530 st. (2001); u podnožju istočnih padina Učke; grad Opatija, Primorsko-goranska županija. Nalazi se na državnoj cesti (D 21) Labin-Opatija, blizu izlaza ceste iz Veprinca na more.