Jušići

Jušići, naselje 2 km sjeverno od Matulja (45°23′N; 14°20′E; 280 m nadm. vis.); 733 st. (2001); općina Matulji. Nalazi se na državnoj cesti (D8) Rupa-Matulji, i na želj. pruzi Rijeka-Ljubljana. Od njega se prema jugozapadu račva put za Veprinac, Poklon i sjeveroistočnu Istru, te na jugoistok prema Kastvu.