Riječki zaljev

Riječki zaljev, dio Jadranskoga mora između istočne obale Istre, Vinodola, otoka Krka i Cresa, unutarnji dio Kvarnerskoga zaljeva. Obuhvaća područje koje zatvaraju obale sjeveroistočne Istre od Preluka do Brseča (rt Šip), sjev. obala otoka Cresa (rt Jablanac - rt Grota), sjeverozap. obala otoka Krka (rt Glavotok, otok Sveti Marko) te obala sjevernog Hrvatskoga primorja od uvale Dubno kraj Kraljevice (rt Oštro) do Preluka. Tako omeđeni akvatorij ima površinu od 450 km2, a ukupna duljina obalne linije iznosi 115 km.