Vodovod Pula

Vodovod Pula d.o.o., od 1995. registrirano društvo za skupljanje, pročišćivanje i distribuciju vode za grad Pulu te prigradske općine Medulin, Ližnjan, Marčanu, Barban, Fažanu, Svetvinčenat i grad Vodnjan. Sljednik je gradskoga poduzeća Vodaplin, osnovanoga 1948. s osnovnom djelatnošću distribucije vode i plina, koje 1970. mijenja naziv u Poduzeće Vodovod Pula i sužava poslovanje samo na distribuciju vode.