Crnogorska štokavština Peroja

Crnogorska štokavština Peroja, štokavski ijekavski govor Crnogoraca koji su se sredinom XVII. st. iz Crmnice, Njeguša, Kuča, Ljubotinja i Zete u Crnoj Gori doselili u Peroj. Pripada zetsko-južnosandžačkomu dijalektu. U novoj jezičnoj sredini sačuvao je svoje osobitosti i razvio nove.