Lisina

Lisina, krška zaravan na oko 700 m nadm. vis., zapadno od prometnice Rijeka-Trst, u Kastavskoj šumi na Ćićariji. Očuvana šumska vegetacija, osobito šume bukve; obilje krških geomorfoloških oblika (škrape, ponikve, jame, ogoljeni vrhovi).