Luka

Luka, zaštićen i opremljen prostor na morskoj obali namijenjen pristajanju brodova radi prekrcaja robe i putnika te obavljanju drugih gospodarskih i vojnih djelatnosti koje su prometno ili tehnološki u neposrednoj vezi s pomorstvom. Luke su razvrstane prema namjenama (javne i posebne), veličini i važnosti (lokalne, županijske i luke od osobitog interesa) te djelatnostima koje se obavljaju u lukama posebne namjene (vojne, industrijske, brodogradilišne, sportske, ribarske, luke za nautički turizam i sl.).