Saint-germainski ugovor

Saint-germainski ugovor, ugovor između Republike Austrije i zemalja pobjednica u I. svjetskom ratu (Velika Britanija, Francuska, Italija, SAD, Japan i dr.), potpisan 10.IX.1919. u Saint-Germain-En-Layeu kraj Pariza. Pripadao je nizu mirovnih sporazuma potpisanih tijekom Pariške mirovne konferencije (I.1919 - I.1920), na kojoj se rješavalo i pitanje teritorijalne pripadnosti Istre nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije (Wilsonova crta).