Luka Koper d. d.

Luka Koper d. d., međunarodna teretna luka u Kopru, osnovana 23.V.1957. kao pretovarno i skladišno poduzeće Pristanišče Koper. Prve zamisli o izgradnji međunarodne luke sežu u 1947 (sporazum Jugoslavija-Italija). Okružni narodni odbor u Kopru utemeljio je 27.XII.1955. Upravu za melioraciju radi izgradnje pristaništa. U kolovozu 1957. započeo je iskop morskoga dna na sjevernoj koparskoj obali. U prosincu je Vodna skupnost počela betonirati prvi privez, koji je dovršen 7.XII.1958. Započela je i izgradnja nasipa u dužini od 877m, koji je povezivao Kopar s ušćem rijeke Rižane. Iste godine pristao je prvi brod, Nova Gorica, vlasništvo Splošne plovbe iz Pirana. Tada je poduzeće postalo javno i svoju je djelatnost počelo usmjeravati prema međunar. prometu, a 1961. preimenovano je u Luka Koper.