Banka Koper d. d.

Banka Koper d. d., dioničko društvo sa sjedištem u Kopru, opća banka. Osnovana 1955. kao Istarska komunalna banka za područje slovenske Istre, a 1957. otvorila je ekspoziture u Ilirskoj Bistrici, Postojni i Sežani. Nakon gospodarske reforme 1965. kao Kreditna banka Koper proširila je poslovnu mrežu u Ljubljanu, Novu Goricu i Rijeku. S podružnicom Ljubljanske banke (LB) u Kopru udružila se 1978. u Splošno banko Koper (SBK), koja se zatim kao osnovna banka uključila u Ljubljansku banku - udruženu banku.