Gastald ili kaštald

Gastald ili kaštald (srednjovj. lat. gastaldio/castaldio, od langobardskoga gastald), naziv za obnašatelje različitih službi u srednjem vijeku. Potječe iz langobardskoga društva (Langobardi), gdje su gastaldi bili upravitelji kraljevskih posjeda, a potom se, mijenjajući značenje, proširio na druga područja Italije i na istočni Jadran. U osnovi označava upravitelja.