Gradeški patrijarh

Gradeški patrijarh, povijesni crkveni poglavar sa sjedištem u Gradu. Nakon langobardskoga osvajanja sjeverne Italije 568. i zauzeća Akvileje, akvilejski se patrijarh Paulin (557.-569.) sklonio u obližnji Grado na bizantskom teritoriju, gdje se osjećao sigurnijim s obzirom na Langobarde i na papinstvo, s kojim je bio u zavadi kao vođa raskolnika (istarski raskol).