Ivan (Johannes)

Ivan (Johannes), prvi imenom poznati franački vojvoda (dux) Istre (?, druga pol. VIII. st. - ?, početak IX. st.). Iako se prvi put spominje tek 804., moguće je da se na nj odnosi podatak o istarskom vojvodi iz pisma što ga je Karlo Veliki 791. poslao svojoj ženi Fastradi. Stolovao je u Novigradu preuzevši posjede nekadanjega bizantskog upravitelja Istre.