Katastar

Katastar (biz. grč. κατά στίχον: popis, registar, tal. catast[r]o), skup podataka o zemljištu koji služe za tehničke, gospodarske i statističke svrhe, za izradbu zemljišnih knjiga (gruntovnica) te kao podloga za oporezivanje prihoda od zemljišta. Najstariji uščuvan katastarski plan na području Istre plan je posjeda Sv. Mihovila, koji je 1433. izradio fra Mauro. Drži se da je to precrt izvornoga plana iz XI. st.; on je ujedno i najstariji katastarski plan na području hrvatskih zemalja.