Prelog, Milan

Prelog, Milan, povjesničar umjetnosti (Osijek, 19.VI.1919 - Zagreb, 25.VIII.1988). Diplomirao je u Zagrebu 1945., a doktorirao 1951. tezom Prilog analizi razvoja srednjovjekovne umjetnosti na istočnoj obali Jadrana. Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1948-84) i direktor Konzervatorskog zavoda NRH (1951 -53). 

 

Bavio se pitanjima umjetnosti od kasne antike do renesanse, poviješću urbanizma, regionalnim planiranjem i zaštitom spomeničke baštine. Organizirao je istraživanje povijesti naselja (Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za poslijediplomski studij u Dubrovniku), a odgojio je mnoge naraštaje povjesničara umjetnosti. Autor je monografija o spomenicima Poreča (Poreč - grad i spomenici, 1957; Eufrazijeva bazilika u Poreču, 1986), a u mnogobrojna je svoja znanstvena djela utkao istarsku spomeničku baštinu kao dio cjelovita prikaza istočne obale Jadrana: Između antike i romanike, Peristil, 1954., 1; Naselja koja umiru, Urbs., 1958; Jadranska obala: prostor i vrijeme, Život umjetnosti, 1967., 4; Pred umjetničkom baštinom Istre, Dometi, 1969., 11; Prostor - vrijeme, 1973. Dio tih djela nanovo je izdan u dvama svescima (Djela I.-III., 1991-99).

R. Matijašić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE