Mošćenice

Mošćenice, naselje i srednjovj. utvrđeni grad na istočnoj obali Istre (45°13′N; 14°15′E; 170m nadm. vis.); 310st. (2001), općina Mošćenička Draga, Primorsko-goranska županija. Smještene su na istaknutu čunjastom vrhu koji dominira nad ist. padinama Učke. Stanovništvo je tradicionalno vezano uz poljop. djelatnosti.