Motika, Antun

Motika, Antun, slikar (Pula, 30.XII.1902 – Zagreb, 13.XII.1992). Škole pohađao u Puli, Žminju, Pazinu te u Sušaku, gdje je maturirao 1921. Studirao je kiparstvo na zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji za umjetnost i obrt (R. Valdec), poslije se opredijelio za slikarstvo (M. Vanka, V. Becić, Lj. Babić) i 1926. diplomirao. Dva poslijediplomska semestra pohađao je u klasi Lj. Babića (1926–27). Iz mladenačkoga razdoblja očuvani su radovi koji otkrivaju lik. darovitost i sklonost propitivanju raznolikih umj. disciplina (Futoropolis, 1917., karikature i ilustracije u pazinskom gimnazijskom listu Slavenska lipa i Vinko Lozić, 1919; bilježnica Moje karikature, 1918–19). Akademskim naukom, zasnovanim na modelaciji i volumenu, usvojio je crtačku sigurnost i kompozicijsku slobodu. God. 1929–30. crtao je karikature za zagrebački satirički list Koprive (u početku se potpisivao pseud. Lopata). Primjenjivao je oblikovna načela neoklasične figuracije i sintetičkoga kubizma (Trkonoša, 1928). God. 1929–40. živio je i radio u Mostaru (tzv. mostarsko razdoblje). Stipendijski boravci u Parizu 1930. i 1935 (tzv. pariška škola) omogućili su mu da lik. govor, nakon postakademskoga traženja i previranja, zasnuje na stilizaciji, apstrahiranju i minimaliziranju vidljivoga svijeta te da se potpuno preda osobnom izrazu (tzv. postimpresionistički intimizam).