Komun

Komun (tal. comune: zajednički posjed), jedan od starijih naziva za općinsku zajednicu, odnosno zajednicu ljudi koje povezuje stanovanje u istome naselju i iz toga proizlazeći interesi. U srednjem su se vijeku obiteljski povezane župe razvile u naseobinske zajednice s vlastitim zemljištem (slobodne seoske zajednice). U feudalizmu su takve zajednice redovito bile podređene teritorijalnim zemljišnim gospoštijama. Svoju djelatnost komuni su iskazivali uređivanjem zajedničke ispaše, putova, bunara i dr.