Tiskovno društvo

Tiskovno društvo, udruga što su je 2.VIII.1910. utemeljili svećenici u Pazinu na poticaj krčkoga biskupa Antona Mahnića. Svrha mu je bila pokretanje pučkoga kat. tiska u Istri. Društvo je 1911. podiglo svoju tiskaru u Pazinu u kojoj se tiskao gosp. tjednik Pučki prijatelj, što ga je za istar. seljake pokrenuo 1899. biskup Mahnić u Krku, zatim mjesečnik Razumni gospodar koji je 1910-14. izlazio kao prilog Pučkog prijatelja (urednik Franjo Trampuž, ravnatelj pazinske Poljoprivredne škole) te kat. pedagoški list Hrvatska škola.