Nikolić, Simo - Bato

Nikolić, Simo - Bato, jedriličar, olimpijac, jedriličarski sudac (Novi Sad, 29.I.1941. - Rijeka, 9.IV.2012.). Srednju tehničku brodograđevnu školu - brodostrojarski smjer završio je u Rijeci, a diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Ljubljani. Jedrenjem se počeo baviti 1954. u jedriličarskom klubu Istra u Lovranu, a 1957. postao je član kostrenskog Galeba.