Battistella, Simeone

Battistella, Simeone, arhitekt i graditelj (? Rovinj, XVIII. st.). Jedan je od najvećih stvaratelja druge pol. XVIII. st. u Istri. 

Pripisuju mu se važne kasnobarokne izvedbe, kao što je crkva Gospe od Zdravlja u Rovinju 1779., štukature u crkvi sv. Tome u Rovinju, nastale u drugoj pol. XVIII. st., te javna cisterna na trgu u Vižinadi 1782. Također mu se pripisuje i izgradnja dijela glavnog pročelja crkve sv. Eufemije u Rovinju, vjerojatno u drugoj pol. XVIII. st.

LIT.: R. Matejčić, Le caratteristiche fondamentali dell'architettura dell'Istria nei secoli XVII e XVIII, ACRS, 1979-80, 10.
B. Nefat, Istarska enciklopedija