Boduli

Boduli, u širem značenju pučki naziv za otočane na sjevernom, poslije i srednjem Jadranu, a u užem za stanovnike Krka. 

 

Prema nekim tumačenjima, naziv potječe od mletačke riječi bòdolo (deminutiv bodoleto), koja se označivala omalena čovjeka, debeljka. Od nje je nastao nadimak bodoli za vojnike pješake iz Dalmacije, kako su ih Mlečani podrugljivo nazivali. Prema drugim teorijama, nadimak je nastao znatno ranije na Krku i dolazi, prilagođen fonologiji i morfologiji hrvatskog jezika, od latinskog vadum množina vada (gaz, pličina, a poslije i ljudi ograničene, »plitke« pameti). Prvotno pejorativna značenja, naziv Boduli imao je egzodefinirajuću ulogu, što je i danas slučaj u odnosima stanovništva srednjedalmatinskog kopna i otoka. No s vremenom je iščeznuo podrugljivi smisao pa stanovnici otoka Krka danas sami sebe nazivaju Bodulima.

LIT.: M. Suić, Bodul, Prilog antroponimiji i toponimiji istočnojadranskog prostora, Onomastica jugoslavica, 1989, 13.
S. Blagonić, Istarska enciklopedija