Mundial foto festival Rovinj

Mundial fotofestival Rovinj (MUFF), godišnja međunar. manifestacija vizualnih umjetnosti sa središnjom, tematski osmišljenom i žiriranom izložbom Međunarodni salon fotografije.