Bučar, Franjo

Bučar, Franjo, sportski djelatnik i povjesničar (Zagreb, 25.XI.1866 - Zagreb, 26.XII.1946). Osnivač Hrvatskoga sokolskoga saveza 1904. i Hrvatskoga športskoga saveza 1909. 

 

Bavio se poviješću protestantizma u Hrvatskoj, o čem je objavio dvije knjige: Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije (1910) i Povijest reformacije i protureformacije u Medjimurju i susjednoj Hrvatskoj (1913). Pisao je i o protestantizmu u Istri: Reformacija među Hrvatima po Istri (1918). Zajedno s Franjom Fancevom objavio Bibliografiju hrvatske protestantske književnosti za reformacije (1938), nakon čega je izbila polemika između F. Fanceva i Mije Mirkovića oko izdavanja knjige Flacius.

LIT.: J. Bratulić, Franjo Bučar, Pogovor pretisku Povijest hrvatske protestantske književnosti, Daruvar 1996.
J. Bratulić, Istarska enciklopedija