Buzeština

Buzeština, geografsko-povijesni naziv za sjev. dio središnje Istre, u gusto naseljenoj plodnoj dolini rijeke Mirne (gornji tok), oko grada Buzeta te okolnih brda, uključujući i planinski masiv Ćićarije. Buzeštinu danas čini područje grada Buzeta i općine Lanišće, u kojima na površini od 316 km2 u 70 naselja živi 6008 st. (2001). Buzeština obuhvaća raznolika područja: središnji predio oko Buzeta plodna je kotlina koju čine dolina Mirne i pritoka; brdoviti južni i zapadni predio, flišne podloge, ispresijecan je bujičnim potocima (Roč, Hum, Draguć, Vrh i Sovinjak, Mlun, Salež), te vapnenački krševiti predio Ćićarije na sjeveru i sjeveroistoku (Brest, Vodice, Lanišće).