Cernide

Cèrnide (tal. cernere: odabrati, cernita: novačenje, cernida: skupina naoružanih pješaka), teritorijalne postrojbe lokalne milicije, u istarskom puku nazvane i črna vojska. U njih su novačene snažne muške osobe u dobi od 18. do 35. godine (odn. od 16. do 40), a služile su od osam mjeseci do tri godine (u slučaju potrebe čak do 10 i 15 godina).