Jacobus de Pola (Jakov iz Pule)

Jacobus de Pola (Jakov iz Pule), graditelj (XIII-XIV. st.). Spominje se kao suradnik na izgradnji crkve sv. Antuna u Padovi, gdje je gotovo bez prekida radio 1291-1310., a 1302. s naslovom superstans deputatus ad fabricam

 

Također su ga povezivali s gradnjom crkve sv. Franje u Puli potkraj XIII.st., vjerojatno oko 1291., što mu je bila bitna preporuka za posao u Padovi. Kako je oko 1296., kada je pulski podestat bio Bartolomeo dei Vitrei, u gotičkom slogu obnovljena komunalna palača u Puli, a postoje podudarnosti detalja na crkvi sv. Franje i na gradskoj palači, moguća je pretpostavka da je Jacobus de Pola vodio i radove na obnovi kumunalne palače.

LIT.: A. Krizmanić, Hortus Atrium Medievalium, Zagreb i Motovun 2001.
B. Nefat, Istarska enciklopedija