Čehić, Albino

Čehić, Albino, novinar, gospodarski stručnjak, radijski i novinski izvjestitelj (Katun kraj Baderne, 19.VIII.1938 - Zagreb, 17.IX.2000). Osnovnu i srednjoškolsku izobrazbu stekao je u Puli, a zarana se počeo zanimati za novinarstvo. Napose je to došlo do izražaja tijekom studija na Ekonomskome fakultetu u Rijeci, kada je surađivao u Novome listu i Studentu (kojeg je bio gl. i odgovorni urednik) te nastupao kao voditelj studentskih emisija Radio Rijeke (1963-66).