Čok (Zoch), Mihael

Čok (Zoch), Mihael, orguljaš i skladatelj (Plavje kraj Kopra, II. pol. XVIII. st. - ?, poč. XIX. st.). Djelovao kao orguljaš u koparskoj katedrali 1799-1801., nakon čega je neko vrijeme živio u Bujama

 

Od 1807. do 1813. ponovno je djelovao u Sloveniji, gdje je u župi Studeno obnašao dužnost kapelana i župnog upravitelja. Njegove očuvane skladbe, nastale 1804. u Bujama, nisu još muzikološki valorizirane.

LIT.: J. Höfler, Glasbeniki koprske stolnice v 17. i 18. stoletju, Kronika, 1968, 3.
L. Duraković, Istarska enciklopedija