Deželan

Deželan (mn. deželani i deželane, prema dežela: zemlja, pokrajina), u srednjem vijeku označava prvenstveno mještanina, stanovnika nekoga područja. 

Istarskom razvodu deželani su sudionici u razvodnim komisijama, predstavnici mjesnih stanovnika krajeva koji su bili predmetom razvođenja, uz gospodu (feudalce) i komune (istarske općine): vsa gospoda i deželani; komuni i deželani. Vjerojatno su deželani u početcima društvenog raslojavanja hrvatskog stanovništva u Istri bili domaće plemstvo, jer se u Razvodu pojavljuju kao slobodni ljudi, a ne kmetovi podložni feudalcima.

LIT.: J. Bratulić, Istarski razvod, studija i tekst, Pula 1978.
J. Bratulić, Istarska enciklopedija