Leobenski preliminarni mir

Leobenski preliminarni mir, primirje potpisano između Francuske i Austrije 18.IV.1797. u Leobenu, na rijeci Muri, u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, na temelju kojega je u listopadu iste godine zaključen Campoformijski mir