Elektroprivreda

Elektroprivreda, gosp. grana koja se bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije. Distribuciju el. energije u Istri obavlja Elektroistra, sa svojim područnim pogonima i drugim službama. Prijenos se el. energije u Istri osobito razvio nakon II. svj. rata, kada je najprije trebalo ukinuti čvorište trafostanice (TS) Opčine (Opicina kraj Trsta), prijeći s frekvencije od 42 Hz na 50 Hz i cijelu mrežu uklopiti u jugosl. elektroenergetski sustav. Odvajanje istar. visokonaponske mreže od Italije provedeno je izgradnjom privremenoga rasklopnog i transformatorskoga postrojenja 1949. u Sežani u trasi voda od 132 kV općine Matulji i zaobilaznoga voda od 110 kV. U trasi dvostrukoga voda (DV) od 50 kV TS Opčine-TS Karojba u Črnom Kalu izgrađeno je rasklopište, iz kojega je jedna trojka bila vezana na TS Sežana, a druga je ostala na TS Opčine zbog mogućnosti dobave el. energije iz Italije. Napajanje područja Kopra i Buja vodovima od 27 kV i TS Opčine riješeno je izgradnjom transformacije od 10/27 kV u TS Karojba i dalekovoda (DV) od 27 kV Karojba-Buje. Nakon izgradnje rasklopišta Črni Kal i DV od 50 kV Črni Kal-Kopar, uz transformaciju 50/27 kV u Kopru te ukinućem DV od 27 kV prema Italiji, riješeno je definitivno napajanje poteza Kopar-Sečovlje-Buje.