Forma viva

Forma viva, bijenalni međunarodni radni susreti kipara, te galerija na otvorenom na poluotoku Seči kraj Portoroža. Nastala je po uzoru na kiparski simpozij u austr. St. Margarethenu (1959). Na poticaj kipara J. Savinšeka i J. Lenassija priređeni su prvi susreti u Sloveniji: Kostanjevica na Krki (drvo, 1961), Seča (kamen, 1961), Ravne na Koroškem (željezo, 1964), Maribor (beton, 1967).