Wagna

Wagna, izbjeglički logor istarskog stanovništva 1915-18. Budući da je Pula bila gl. vojna austroug. luka te da je ulaskom Italije u I. svj. rat postojala opasnost od tal. napada na grad i protuaustrijskog djelovanja dijela lokalnog stanovništva, austroug. su vlasti odlučile premjestiti žitelje Pule i šire okolice. Bila je to preventivna mjera motivirana vojno-polit. razlozima.