Golf

Golf (engl. golf, od škot. gowf: udariti, zamahnuti, ili nizozemski kolf: štap), sportska igra na uređenim travnatim poljima na otvorenom, u kojoj igrač različitim palicama udara lopticu s početnih točaka po nizu polja (9 ili 18) na igralištu. Pobjeđuje igrač koji najmanjim brojem udaraca ubaci lopticu u jamicu na kraju svakoga polja.