Gospodarstvo Istre, časopis

Gospodarstvo Istre, znanstveno-stručni časopis iz područja ekonomije koji je izlazio u Puli 1988-1997. Počela ga je objavljivati tadanja Privredna komora Istre s pet suizdavača kao stručni časopis. Programska orijentacija proizašla je iz potrebe za časopisom koji bi na znanstvenim i stručnim temeljima razmatrao aktualne i razvojne gosp. probleme Istre. Urednik prvih pet godišta bio je Božidar Pavlović.