Javorika

Javorika, arheološki lokalitet na Velom Brijunu (drugi naziv Berta, sadašnji naziv Gromače). Nalazi se na vrhu najdubljeg otočnog zaljeva Saline.