Briškula

Briškula (tal. briscola), talijanska kartaška igra, raširena u Istri i drugim hrvatskim primorskim krajevima. Igra se talijanskim kartama zvanim trieštinke (triestine, triještine). U snopu (u dijalektu: mac) ima 40 karata u četirima bojama: kope, špade, baštoni i dinari. Obično se igra u četvero, tj. po dva para, ili rjeđe u šestero, a može se igrati i u dvoje ili troje. Ako se igra u troje ili šestero u macu je 36 karata (uobičajeno se izvade četvorke jer je to kompatibilno s trešetom).