Herbatik ili travarina

Herbatik (tal. erbatico, erbaggio; mlet. erbadigo), ili travarina, u početku naziv za pašarinu što se plaćala na mladu travu koju nije kosila seoska općina, a poslije najamnina za strane stočare, korisnike pašnjaka.