Hospital

Hospital (srednjovj. lat. hospitale aedificium: gostoljubivo zdanje), srednjovj. ustanova za smještaj bolesnika, ranjenika, bogalja, putnika, siromaha i hodočasnika. Hospitale su obično podizali redovnici već od VI. st., ali najviše u doba križarskih ratova.