Nova banka d. d.

Nova banka d. d. Zagreb, nac. banka nastala 2002., nakon što je međunar. investicijski fond, kojim upravlja Charlemagne Capital Ltd., kupio tri regionalne banke: Dalmatinsku banku d. d. Zadar, Istarsku banku d. d. Pula i Sisačku banku d. d. Sisak. Potkraj 2003. imala je aktivu vrijednu 7,7 mlrd. kuna, 500 mil. temeljnoga kapitala i više od tisuću zaposlenika. Administrativno je središte Nove banke u Zagrebu, gl. operativno u Zadru, a poslovna su središta u Zagrebu, Zadru, Puli, Sisku i Splitu.