Vovk, Viktor

Vovk, Viktor, pravnik, planinarski pisac (Trst, 19.II.1893. - Ljubljana, 10.X.1968.). Nakon osnovne škole u Trstu i njemačke gimnazije u Gorici studirao je pravo u Pragu (1911.-14.) te nastavio nakon Prvog svjetskog rata (tijekom kojega je bio austrijski vojnik) u Zagrebu gdje je diplomirao 1919. U Ljubljani je 1920. primljen za sudskog pripravnika, bio je potom sudac do 1923. kada se okreće odvjetništvu. Odvjetnički ispit položio je 1926., a od 1927. do 1945. bio je samostalni odvjetnik. Tijekom Drugog svjetskog rata surađivao je s Osvobodilnom frontom i višekratno branio njene proganjane i zatvarane aktiviste.