Istragrafika d.d.

Istragrafika d.d. Rovinj, tvornica ambalaže. Razvila se iz maloga pogona unutar Tvornice duhana Rovinj d. d. Osnovana je 1956. radi izradbe kartonske ambalaže, tiskanja obrazaca i blanketa, te obavljanja tiskarskih, grafičkih i kartonažnih usluga za njezine potrebe.