Jadruhi

Jadruhi, naselje kraj Vižinade (45°18′N; 13°45′E; 290 m nadm. vis.); 56 st. (2001), općina Vižinada. Nalazi se na cesti Pula-Buje, a sastoji se od nekoliko obiteljskih kuća. Malobrojni i uglavnom ostarjeli stanovnici bave se tradicijskim poljodjelstvom. 

 

Jadruhi su poznati po dvodijelnoj kapelici sv. Marije od Zdravlja, koju je pokraj glavne ceste 1908. izgradio Paolo Simonovich. U jednom dijelu kapelice nalaze se glavni oltar i udubine za kipove svetaca, a na pročelju je zvono. U drugom je dijelu Sveti grob u prirodnoj veličini, a uza nj su dva drvena kipa austrijskih žandara. Za II. svjetskog rata nestala su dva kipa s fesom i turskim polumjesecom. Na pročelju taj dio ima tri kružna prozorčića, kroz koje se vide Sveti grob i drveni kipovi.

LIT.: U. Bernardi, Istra draga, Jurina i Franina, 1993.
N. Fachin, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE